Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων

 

 

 

 

 

asfaltos_mixala

 

Βελτιώνεται η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων μετά την υπογραφή από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό της σύμβασης για το έργο «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων 2012» προϋπολογισμού 286.693,22 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό βελτιώνουμε την ασφάλεια του οδικού μας δικτύου όπου υπάρχει ανάγκη. Οι Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν καταγράψει και επισημάνει επικίνδυνες θέσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Τρικάλων, οι οποίες χρίζουν παρέμβασης. Μέλημά μας είναι η ασφάλεια των μεταφορών, πολιτών και εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας αλλά και των επιπτώσεων τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου».

Με  την  παρούσα  εργολαβία  πρόκειται να  γίνουν  εργασίες  συντήρησης  του  ασφαλτοστρωμένου  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, προς  εξασφάλιση  ομαλής  και  ασφαλούς  κυκλοφορίας.

Γενικώς  θα  εκτελεστούν  εργασίες  οδοστρωσίας, σήμανσης, ασφαλτικών καθώς και ερεισμάτων στα  τμήματα  που  θα  υποδειχθούν  από  την  Τεχνική Υπηρεσία με σχετικό πίνακα εργασιών συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων περίπου. Οι εργασίες αφορούν σε επούλωση  των  λάκκων,  με  ασφαλτόμιγμα,  σε  οποιαδήποτε  θέση  του  οδικού  δικτύου,  προς αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων.

Μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Μάντζιος Παναγιώτης» και το ποσό της υπογραφείσας σύμβασης είναι 286.693,22 € για εργασίες και  Φ.Π.Α. Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  πιστώσεις του προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε Τρικάλων  2012  και κατασκευάζεται με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με χρονική διάρκεια υλοποίησης τους  12 μήνες.

 

 

 

.