Συνωστισμός αλλά και προσοχή στη λαϊκή αγορά των Τρικάλων

Αυξημένη κίνηση είχε σήμερα η λαϊκή αγορά των Τρικάλων.

Από νωρίς το πρωί κινήθηκε αρκετός κόσμος για τις αγορές αγαθών από παραγωγούς, οπωροπώλες και ιχθυοπωλεία.

Με έντονη την παρουσία των αστυνομικών αρχών, πάγκους απομακρυσμένους μεταξύ τους, η κίνηση ήταν ικανοποιητική για την συγκυρία.

Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε σχετικός συνωστισμός που απαιτούσε μεγάλη προσοχή τόσο από τους επαγγελματίες όσο και από τους πολίτες.