Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλης

Συνεδριάζει την Τρίτη, 14 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης. Η συνεδρίαση θα γίνει στη 1 το μεσημέρι με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

 

1.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου».

 

2.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ενοικίαση αγρών στην Τ.Κ. Φήκης.

 

3.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Μουριάς.

 

4.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

 

5.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

6.Ανάθεση έργων στη ΔΕΗ – Ψήφιση πιστώσεων.

 

7.Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

 

8.Σχετικά με έγγραφο των Προέδρων των Τ. Κ. της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων για κατανομή εσόδων από μισθώματα.___copy_copy_copy_copy