Συνεδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τρικκαίων

5251Καλείστε να προσέλθετε σε  συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων στις 31/03/2011  ημέρα Πέμπτη    & ώρα  20.00  μ.μ. για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΓΕΝΙΚΑ

1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τρικκαίων

2. Συγκρότηση επιτροπής μεταναστών

3.Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης

4. Έγκριση σύνθεσης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

5. Λήψη απόφασης για  Συνεργασία του Δήμου με το  Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.».

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

6. Έγκριση εκχώρησης αρμοδιότητας διαχείρισης των δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων στο Τ.Σ. της Κοινότητας Πλατάνου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

7. Λήψη απόφασης  επί της αριθμ 20/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής περί έγκρισης εκμίσθωσης δημοτικών καταστημάτων  και θέσεων   για πώληση κεριών και κάρβουνων  την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Έγκριση αποδοχής όρων για τη  λήψη  Δανείου ποσού € 520.004,40 σύμφωνα με  την  με  αριθ. 3392/3-3-2011 απόφαση Δ.Σ του Τ.Π & Δανείων, για την  εξόφληση μέρους  της  τοκοχρεολυτικής  δόσης του έτους 2011 για τους  μήνες  εβρουάριο, Μάρτιο & Απρίλιο από δάνεια που έχουν  χορηγηθεί  από το Τ.Π & Δανείων.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΝΠΔΔ

9. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις  της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

10. Έγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ανώνυμης   Εταιρείας «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» για το έτος 2011.

11. Έγκριση οικονομικών απολογισμών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων  έτους 2010.

12. Έγκριση κατανομής Α’δόσης 2011 στις Σχολικές  Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Τρικκαίων.

13. Ορισμός δυο (2) Δημοτικών Συμβούλων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων  ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής.

14. Έγκριση ψήφισης πίστωσης για γεύμα σε 35 μαθητές και εκπαιδευτικούς από την Κύπρο του περιβαλλοντολογικού προγράμματος «Χρυσοπράσινο Φύλλο».

15. Έγκριση ανανέωσης μίσθωσης  των χώρων που στεγάζονται οι Κοινωνικές Δομές της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων  και συγκεκριμένα ο Βρεφικός σταθμός »Ηλιαχτίδα», ο Βρεφικός Σταθμός  «Παραμυθούπολη», το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Ηφαιστος», το ΚΔΑΠ «Σταθμός», το ΚΔΑΠ  «Φρούριο» και το ΚΗΦΗ «Τρίκκη».

16. Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2010 και 2011 της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων.

17.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας «Δημοτικά Σφαγεία Τρικάλων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΒΑΒΥΛΗΣ