Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Πύλης

Κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940 1), στις είκοσι δύο (22) Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2020.
 2. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 3. Διάθεση πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ55 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 5. Αίτηση Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας.
 6. Αίτηση Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Νέας Πεύκης Τρικάλων «ΤΟ ΠΛΟΠΙ» για δωρεάν παραχώρηση δημοτικής αίθουσας.
 7. Αίτηση Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης.
 8. Αίτηση Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Κοινότητα Ελάτης.
 9. Αίτηση Δ.Ε.Υ.Α.Π. για παραχώρηση υφιστάμενης γεώτρησης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κοινότητας Πύλης.
 10. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής, μισθώτριας δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Πύλης για λύση μίσθωσης λόγω συνταξιοδότησης – έγκριση εκμίσθωσης.
 11. Διατύπωση γνώμης για κατάργηση αγροτικής οδού (αίτηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.).
 12. Διατύπωση γνώμης για κοπή δένδρου εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Μυροφύλλου.
 13. Διατύπωση γνώμης για έκδοση απαγορευτικής διάταξης βοσκής στο δημοτικό δάσος Κοινότητας Ελάτης.
 14. Αίτηση Τσαντήλα Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου.
 15. Παροχή γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
 16. Αίτημα Εμπορικού Συλλόγου Πύλης για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στον περιφερειακό δρόμο Τρικάλων – Πύλης.
 17. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής ισότητας Δήμου Πύλης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ