Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Πύλης

Kεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940 1), στη μία (1) Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.
 2. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊούCOVID-19.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
 4. Λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊόCOVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020 όπως ισχύει).
 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου (άσκηση αγωγής για υπόθεση ENERGA και HELLASPOWER).
 6. Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη δαπανώνταφής απόρου δημότη.
 7. Αίτηση Κατσιαντώνη Μαριάννας για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Γαυράκια» της Κοινότητας Πηγής για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 8. Αίτηση Χρυσικού Ευμορφίλης για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Λιλή της Κοινότητας Παραποτάμου.
 9. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παραμέρου με τίτλο «ΤΟ ΒΑΡΔΑΡΙ» για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
 10. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2020.
 11. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, έτους 2020.
 12. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2020.
 13. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Δέσης, έτους 2020.
 14. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Παραμέρου, έτους 2020.
 15. Αίτημα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΜΠΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και υλοτομίας στη συστάδα 6β του δημοτικού δάσους Δέσης.
 16. Αίτηση Κολέτσιου Βησσαρίωνα για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Ελάτης.
 17. Καθορισμόςαριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.
 18. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας Κοντοστύλι – Δοκίμι του Δημοτικού δάσους Γαρδικίου».
 19. Έγκριση της αριθμ. 78/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με θέμα «Αλλαγή τρόπου τιμολόγησης στα Τ.Κ. του Δήμου Πύλης που έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ