Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πύλης

Τακτική συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου δήμου Πύλης δια ζώσης, αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, στις δέκα (10) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
  3. Έγκριση διέλευσης υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Πύρρας στην εταιρεία BRΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ.
  4. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού 43 m στη θέση «ΤΣΙΟΥΜΑ», Δ.Ε. Αιθήκων, Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
  5. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού 43 m στη θέση «ΣΙΦΥΛΑ», Δ.Ε. Αιθήκων, Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
  6. Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14,4 MW στη θέση «Σιφύλα» στην Δ.Ε. Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  7. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου, στη θέση «Περτουλιώτικα Λιβάδια», της Τ.Κ. Περτουλίου του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με φορέα λειτουργίας την «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης».
  8. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 420 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Παλαιομανδρί» στην Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ