Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Πύλης

Tακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “CiscoWebex”, στις τριάντα μία (31) Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.
  2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
  4. Αίτηση Σαμψώνη Ευάγγελου για παράταση μισθωτήριας σύμβασης ακινήτου στην Κοινότητα Πηγής.
  5. Συναίνεση του Δήμου Πύλης για την υλοποίηση του έργου «Βελτιώσεις δικτύων ΔΕΗ σε περιοχές του Δήμου Πύλης» και διατύπωση γνώμης σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των δασικών προϊόντων, που θα προέλθουν ως έκτακτη κάρπωση στα Δημοτικά Δάση Αρματολικού&Γαρδικίου.
  6. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Κοινότητες Γαρδικίου, Δέσης, Πύρρας, Βροντερού.
  7. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών χώρων αρμοδιότητας Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ