Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Πύλης

Tακτική συνεδρίαση,  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25-09-2021 τεύχος Β΄)τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου, έως την Τετάρτη, 13-10-2021 και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Δ.Σ Πύλης.), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
  3. Αίτηση Ντόγκα Ελένης για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Φήκης.
  4. Πρόταση Συμβουλίου Κοινότητας Λυγαριάς για εκμίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας.
  5. Καθορισμός ετήσιας εισφοράς μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, περιβαλλοντικής και ανακύκλωσης έτους 2022.
  6. Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστή σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ