Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πύλης

Τακτική συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί στο δήμο Πύλης με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “CiscoWebex”, στις είκοσι οκτώ (28) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
  2. Αίτηση της εταιρείας VICTUS NETWORKS A.E. για συναινετική λύση μισθωτήριας σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ για δημοτική έκταση στη θέση «ΜΑΡΑΘΙΑ» της Κοινότητας Παχτουρίου Δ.Ε. Νεράιδας του Δήμου Πύλης.
  3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων.
  4. Αίτηση Γκαμπλιώνη Αθανασίας του Χρυσοστόμου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ