Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τρικκαίων

dimotiko_symboulio_trik_thumb_medium500_0

 Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων στις 31/10/2011 ημέρα Δευτέρα & ώρα 20.00 μ.μ. για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

1.Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων .

2.Εξέταση αιτήσεως του κ. Βασιλείου Μπούσια περί τροποποίησης των αριθμ. 312/2010 και 287/2011 ΑΔΣ

3.Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. 253/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων που αφορά τη δικαστική διαμάχη του νομικού συμβούλου του πρώην Δήμου Εστιαιώτιδας κ. Ασημάκη Κουρσόπουλου με τον πρώην Δήμο Εστιαιώτιδας.

4.Έγκριση μετακινήσεως του Αντιδημάρχου κ. Γκουγκουστάμου Ζήση στην Αθήνα στις 14-10-2011 στην Αθήνα για συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων

5.Ορισμός μελών Δ.Σ της «Αστική Ανάπτυξη » Τρικάλων

6.Έγκριση δωρεάν παραχώρησης μηχανημάτων για χρήση από τη ΔΕΥΑΤ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

7.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 32/2011 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων , περί « Δωρεάν παραχώρησης τμήματος του Μουσείου Κατσικογιάννη για χρήση από την Δ.Ε.Υ.Α.Τ.»

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

8.Εξέταση αιτήσεως της Vodafone για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Πεζοδρόμου της οδού Ιπποκράτους

10.Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11.Οφειλές παρελθούσης χρήσεως για την πληρωμή εξόδων κίνησης Προέδρου Τ/Σ Δ.Δ. Μεγάρχης

12.Οφειλές παρελθούσης χρήσεως για την καταβολή επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009

13.Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων Δημοτικών & Σχολικών εκτάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Τρικκαίων.

14.Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 20111

 

15. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2011 ως προς τα έσοδα και έξοδα

16.Έγκριση ΚΑ 35-6662.0003 του προϋπολογισμού έτους 2011 ,δεκτικού για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής