Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τρικκαίων

dhmarxeio_copy

Συνεδριάζει  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων στις 14/10/2011 ημέρα Παρασκευή & ώρα 20.00 μ.μ. για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

1.Συζήτηση επί αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ » για την αξιοποίηση της Πλατείας (Θεοδοσοπούλου-Σαρανταπόρου-Κολοκοτρώνη-Φιλελλήνων) έναντι ΔΕΠΑ

2.Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων .

3.Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί θεμάτων ιδιοκτησίας Χατζόπουλου

4.Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α.

5.Αποδοχή μεταβίβασης μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από την ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων στο Δήμο Τρικκαίων και κλείσιμο λογαριασμού της ΤΕΔΚ

6.Αποδοχή μεταβίβασης των μετοχών της ΠΑΔΥΘ Α.Ε από την ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων στο Δήμο Τρικκαίων

7.Αποδοχή μεταβίβασης των μετοχών της ΑΝΕΝΤ Α.Ε. από την ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων στο Δήμο Τρικκαίων

8.Αποδοχή μεταβίβασης των μετοχών του ΚΕΚ Α.Ε. από την ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων στο Δήμο Τρικκαίων

9.Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης υλικών και εξοπλισμού της ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων στο Δήμο Τρικκαίων

10.Έγκριση μετακινήσεως του Αντιδημάρχου κ. Γκουγκουστάμου Ζήση στη Λάρισα στις 27-09-2011 και στην Αθήνα στις 03-10-2011 για υπηρεσιακούς λόγους.

11.Έγκριση μετακινήσεως του Αντιδημάρχου κ. Γκουγκουστάμου Ζήση στην Αλβανία στις 24-09-2011 για απόδοση φόρου τιμής στους τρικαλινούς ήρωες του Υψώματος 731

12.Έγκριση μετακινήσεως του Αντιδημάρχου κ. Στουρνάρα στη Λάρισα στις 20-09-2011 για παρακολούθηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΕΔ Θεσσαλίας .

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

.13.Λήψη απόφασης επί της αριθμ.7/2011 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων , περί «Κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων»

14..Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 27/2011 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων , περί «Έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων»

15.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 32/2011 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων , περί «Δωρεάν παραχώρησης τμήματος του Μουσείου Κατσικογιάννη για χρήση από την Δ.Ε.Υ.Α.Τ »

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16.Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού για την επιχορήγηση της πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων που αφορά την πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως Ιούνιο 2011.

17.Έγκριση διαγραφής ποσού 880,41 ευρώ χρ. 1997-1998 από τέλος χρ. υπεδάφους για την εγκατάσταση αντλιών βενζίνης και πετρελαίου του οφειλέτη Σίμου Αθανασίου

18.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2011 .

19.Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.000,00 ευρώ από τον ιατρό Ιωάννη Παντελιδάκη .

20.Αποδοχή ποσού από ΤΕΔΚ για συμψηφισμό οφειλών του Δήμου προς την ΠΑΔΥΘ.

21.Διόρθωση – διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ,λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Συν. Γεφ. Πάσχου ΙΙ.

22.Συμψηφισμός συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Αγγελάκη Φανής, στην περιοχή Αγίας Μονής Ι με οφειλή του Δήμου προς την ιδιοκτησία.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 150/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρούμενη έκταση από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0504008 στο Γ1082 στην περιοχή «Κλωτσοτήρα-Τρικκαίογλου»

24.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 160/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περί «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Πολυγένη Ελευθέριου και Πολυγένη Παναγιώτας συζ. Ελευθ. στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙ».

25.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 161/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Νικολακόπουλου Παναγιώτη και Νικολακοπούλου Χρυσάνθης συζ. Παναγιώτη στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙ

26.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 162/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Αποστόλου Κούλιου στην περιοχή «Γέφυρα Πάσχου ΙΙ».

27Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 380/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Επιβολής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων »

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

28.Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης « Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) γφια ΑΜΕΑ του Δήμου Τρικκαίων στο Ε.Π. «Θεσσαλία –Στερεά-Ήπειρος», και έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού.

29.Έγκριση πρακτικών τμηματικών παραλαβών και οριστικής παραλαβής του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Τρικκαίων για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Διαμόρφωση Κ/Χ νέων και υφισταμένων Πολεοδομικών Ενοτήτων (Πλατεία Βουβής)»

31 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

32.Έγκριση μελέτης «Ανάδειξη τοιχοποιίας χαμάμ στο χώρο των παλαιών φυλακών Τρικάλων»

33.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τρικκαίων 2010 – 2011»

34.Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη της περί των τειχών του Κάστρου της πόλης περιοχής»

35.Έγκριση εκ νέου της μελέτης του έργου «Εκπόνηση Γεωτεχνικής Έρευνας –αξιολόγησης επί της παλαιάς κοίτης του Ληθαίου ποταμού (οδός Πατουλιάς) για την ολοκλήρωση του έργου ¨Εσωτερικός δακτύλιος Τρικάλων – Β΄ τμήμα από Χ.Θ. 1+627,18 μέχρι Χ.Θ. 3+286,16¨»

 

36.Έγκριση μελέτης και κατάθεσης φακέλου- πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Ριζώματος Δήμου Τρικκαίων »στο μέτρο 3.21 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013»