Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τρικκαίων

dhmarxeio_copy

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων στις 27/09/2011 ημέρα Tρίτη & ώρα 21.00 μ.μ. για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ

1 Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών

Πόλεων- Προαγωγής Υγείας και ορισμός εκπροσώπου και συντονιστή .

2.Συζήτηση επί αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» για την

αξιοποίηση της Πλατείας (Θεοδοσοπούλου-Σαρανταπόρου-Κολοκοτρώνη-Φιλελλήνων) έναντι ΔΕΠΑ.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3Λήψη απόφασης περί ανάθεσης του έργου «Ανάπλαση εισόδων πόλης Τρικάλων(οδός Καλαμπάκας & οδός Καρδίτσης ) Υποέργο 1: οδός Καλαμπάκας.

4.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 339/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Τρικκαίων με το Δήμο Πύλης και την υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου: «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο Νηπιαγωγείο Φήκης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ

6.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Τρικκαίων με το Δήμο Πύλης και την υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου: «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Φήκης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ

7.Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Τρικκαίων με το Δήμο Πύλης και την υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου: «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Πηγής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

8.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Τρικκαίων με το Δήμο Πύλης και την υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου: «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 1ο – 2ο Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Πύλης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ

9.Έγκριση μελέτης και κατάθεσης φακέλου-πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ» στο μέτρο 3.21 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013».

10.Έγκριση μελέτης και κατάθεσης φακέλου-πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΖΑΓΟΡΙΤΗ» ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο μέτρο 3.21 του Προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη 2007-2013».

11. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης Πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στο πλαίσιο της υπ. αριθ. πρωτ.. 117880 /2120 /10.5.2011 Επιστολής Ενημέρωσης του Ειδικού Γραμματέα Δασών.

12 Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης Πράξης στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 28 και υπ΄ αριθμ. πρωτ. 154.026/ΨΣ2848-Α2/14-6-2011 Πρόσκλησης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13.Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση παλαιών αποθηκών στο κέντρο του Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου»

14.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Υπάρχουσας Αθλητικής Υποδομής»

15.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΚΕΠ ) Δήμου Φαλώρειας»

16.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Παληοκάστρου»

17.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (2010-2011)”

18.Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος

19.Έγκριση μελέτης του έργου : «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τοπικής Κοινότητας Ξυλοπάροικου»

20.Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου

«Ασφαλτόστρωση Δημ. δρόμων πρώην Δήμου Καλλιδένδρου»

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

21.Έγκριση της υπ. αριθμ.29/2011 απόφασης του Δ.Σ. Της «Αστική Ανάπτυξη»

Τρικάλων που αφορά την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2011