Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τρικκαίων

dimotiko-symvoulio_6

 

 

Συνεδρίαση  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων στις 18-12-2012  ημέρα Τρίτη    & ώρα  20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

 

 

1 Αποδοχή δωρεάς ποσού 8.000,00 ευρώ  από τον Γερμανοελληνικό  Σύλλογο  «HELLAS»  Αμπεργκ

της αδελφοποιημένης πόλης Αμπεργκ Γερμανίας, για τις ανάγκες    του Κοινωνικού Φαρμακείου του      Δήμου Τρικκαίων

2.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του στην Τριμελή Επιτροπή Εκκαθάρισης         Αρχείων του Δήμου Τρικκαίων

3.Λήψη  απόφασης επί της αριθμ. 2/2012 απόφασης  του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ζηλευτής  περί   εγκατάστασης  φωτοβολταϊκού  σταθμού  από την εταιρεία  «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

4. Έγκριση  χορήγησης νέων παραγωγικών αδειών πωλητή Λαϊκών Αγορών.

5.Έγκριση δαπάνης  για τη διαμονή και τη διατροφή  περιβαλλοντολόγου  εκπαιδευτή  στα πλαίσια της πραγματοποίησης προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Εξοικονόμηση νερού στα  σχολεία –Watersave» σε δημοτικά  σχολεία του Δήμου Τρικκαίων

6.Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ζήση Γουγκουστάμου στη Λάρισα στις 11/12/2012 για συμμετοχή του σε Συνάντηση Εργασίας με θέμα  Εθνικές Πολιτικές Δια Βίου Μάθησης.

7.Εγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Απόστολου Κολότσιου στην Αθήνα στις 28/11/2012  για συμμετοχή σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών.

8.Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Χρήστου Λάππα στην Αθήνα στις  12/12/2012 σε Πανελλαδική Συγκέντρωση  των Αιρετών στην Πλατεία Συντάγματος.

9.Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Χρήστου Λάππα στην Αθήνα στις  03/12/2012 για συμμετοχή   σε  συνέχεια των εργασιών του Εκτάκτου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, της 30ης Αυγούστου 2012.

10.Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Χρήστου Λάππα στη Λάρισα στις 27/11/2012 για συμμετοχή    στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση  της ΠΕΔ Θεσσαλίας

11.Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Στουρνάρα  στη Λάρισα στις 27/11/2012   για συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση  της ΠΕΔ Θεσσαλίας

12.Εγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Βασίλειου Τσιάνα στη Λάρισα στις  11/12/2012 για συμμετοχή σε Συνάντηση Εργασίας με θέμα  Εθνικές Πολιτικές Δια Βίου Μάθησης

13.Εγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Απόστολου Κολότσιου στη Θεσσαλονίκη  στις  12 &13/12/2012  για συμμετοχή  στο Ιδρυτικό Συνέδριο Δικτύου Πράσινων Πόλεων.

14.Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Απόστολου Κολότσιου  στη Λάρισα στις 10/12/2012  για συμμετοχή  στη Διαβούλευση επί των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων.

 

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15.Έγκριση δαπάνης και δέσμευση ποσού  250.000,00 ευρώ  για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» στον ΚΑ 00-6715.0002.

16.Έγκριση επιστροφής  ποσού 104,80 ευρώ  στον Γκαγκαστάθη  Αχιλλέα του Αποστόλου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)

17.Λήψη απόφασης επί  της αριθμ. 525/2012 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Υπαγωγή στη διάταξη του Ν. 4093/2012 « Ρύθμιση  θεμάτων αποπληρωμής δανείων ΟΤΑ Α’ & Β΄ βαθμού και λοιπών φορέων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.

18.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 514/2012  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Τρικκαίων με θέμα:«Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012 του Δήμου Τρικκαίων»

19.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 489/2012  απόφασης  της  Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Καθορισμός τέλους καθαριότητας & κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου από πωλητές λαϊκών αγορών.»

20.Λήψη απόφασης επί  της αριθμ. 490/2012 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή Δημοτικών τελών -φόρου και ΤΑΠ  ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών Δήμου Τρικκαίων.

21.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 289/2012 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Μεταφορά θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ και τροποποίηση της υπ. αριθμ. 224/2012 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ »

22.Λήψη απόφασης επί της αριθμ.300/2012  απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις στις οδούς της πόλης  στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών»

23.Λήψη απόφασης επί της αριθμ.299/2012  απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Μονοδρόμηση  τμήματος  της οδού Τερτίπη και μεταφορά πιάτσας φορτοταξί»

24.Λήψη απόφασης  επί της αριθμ 266/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Κούζα Σωτηρίου του Γεωργίου , στην περιοχή « Δεξιά Καλαμπάκας»

25.Λήψη απόφασης  επί της αριθμ 267/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Τρίγκα Χαράλαμπου του Δημητρίου  και Τρίγκα Ευρυδίκης του Δημητρίου , στην περιοχή « Μπάρα-Αλώνια Μπάρας»

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-Ν.Π.Δ.Δ

26.Εγκριση  της αριθμ. 193/2012 απόφασης  του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»,  αναφορικά με την επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής  χορηγηθέντων δανείων  από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων , με περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου κατά τη διάρκεια αυτής.

27 Έγκριση της αριθμ. 170/2012  απόφασης  του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός», αναφορικά με  την τροποποίηση της αρ. 42/2012 απόφασής του  με θέμα: «Έγκριση  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας»

28.Έγκριση προσωρινών παραχωρήσεων χρήσης σχολικών χώρων ( αιθουσών πολλαπλών χρήσεων ) στον «Ασκληπιό», για την υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού.

29.Έγκριση παραχώρησης χρήσης  πρώην Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδιάς στο Σύλλογο Απανταχού Λαγκαδιωτών.

30Λήψη απόφασης  περί  δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος  του δημοτικού κτιρίου  του Δήμου Τρικκαίων  επί των ορίων της  τοπικής κοινότητας  Κεφαλόβρυσου για   τη στέγαση  του Κ.Α.Π.Η. Κεφαλόβρυσου.

31.Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης   για συμμετοχή  του Δήμου  στη διοργάνωση της ECOCITY, στο πλαίσιο της εκστρατείας «ECOMOBILITY 2012-2013 »

32 Έγκριση ψήφισης  πίστωσης και δέσμευσης  ποσού 3.168,00 για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων  για την πληρωμή σχολικών τροχονόμων  για το διάστημα από Απρίλιο έως τον Ιούνιο 2012.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

33.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου  : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ/Χ ΝΕΩΝ   ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ   ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΒΗΣ).

34.Έγκριση  8ου συγκριτικού πίνακα εργασιών  περιοχής «ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ »

35. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Τ. Δ. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ. ΚΟΖΙΑΚΑ»

36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Μεγάρχης» του πρώην Δήμου Φαλώρειας

37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης (καλοριφέρ) στα σχολεία Καλονερίου, Ανταλλάξιμων και ολοήμερο Μεγάρχης» του πρώην Δήμου Φαλώρειας

38.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Του  έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

39 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ »

40.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού στο Μεγαλοχώρι»

41.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή στεγάστρου στο Νεκροταφείο Μεγαλοχωρίου» στο Μεγαλοχώρι

42.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ελαιοχρωματισμός      Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοχωρίου»

43.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση στο Μεγαλοχώρι»

44.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση απέναντι από το Εκκοκκιστήριο» στο Μεγαλοχώρι

45.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση εισόδων πόληςΤρικάλων (Οδός Καλαμπάκας & οδός Καρδίτσης) Υποέργο 1: Οδός Καλαμπάκας»

46Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ 9ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

47Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ   «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ  Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ  3+286,16»

48.Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση Καλύβια του Δ.Δ. Ξυλοπάροικου»

49.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «¨Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Παληοκάστρου»

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

–ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

50Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 117/2012 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Τ  με θέμα: « Επιμήκυνση διάρκειας  αποπληρωμής  χορηγηθέντων δανείων από  το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων , με περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου  κατά τη διάρκεια αυτής  »

51.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 119/2012 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Τ  με θέμα: «Διαμόρφωση τιμολογιακής  πολιτικής  λόγω λήξης  του προβλεπόμενου  χρόνου επιβολής του ειδικού τέλους 80% για την μελέτη , κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης »

52.Λήψη απόφασης  για έγκριση διεξαγωγής Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού  για το έργο με τίτλο «Καινοτόμο σύστημα  εξοικονόμησης πόρων στο Δήμο Τρικκαίων » που έχει ενταχθεί  στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

53.Έγκριση μετάθεσης  συμβατικού  χρόνου παράδοσης εξοπλισμού  του υποέργου 1: «Προμήθεια Διαδραστικού Ψηφιακού εξοπλισμού Προβολής και Μάθησης» του  έργου: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ΓΙΑ ΑμεΑ Δήμου Τρικκαιων.

54. Έγκριση Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής  του υποέργου 2: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού , Επίπλων Γραφείου & Ηλεκτρικών Συσκευών » του έργου Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων  Ειδικής Αγωγής και Εκπάιδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑΜΕΑ Δήμου Τρικκαίων.

55.Έγκριση της Ίδρυσης και του Κανονισμού Λειτουργίας  Κοινωνικής Δομής Ενισχυτικής Διδασκαλίας   στο Δήμο Τρικκαίων.

 

 

 

.