Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τρικκαίων

dimotiko_simboulio_copy

 

 

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων θα πραγματοποιηθεί  στις  27/11/2012  ημέρα   Τρίτη   & ώρα  18.30 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

1.Εγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα έτους 2011  του Δήμου Τρικκαίων.

 

2.Εγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Τρικκαίων.