Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τρικκαίων

dimotiko_simboulio_copy

 

 

Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων  την 1η Μαρτίου   ημέρα Πέμπτη  & ώρα  20.00  μ.μ. για συζήτηση & λήψη απόφασης σε 40 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

 

 

1. Παραχώρηση ταφείου στο Α΄νεκροταφείο για τον ενταφιασμό του Δημοτικού Συμβούλου Βοϊλα Δημήτριου του Ιωάννη. 

2.Λήψη απόφασης για   ορισμό νέων εκπροσώπων  στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Α.Δ.ΥΘ. Α.Ε 

3. Ορισμός ενός (1) Αντιδημάρχου ή ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για τις επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών- Νέων Έργων -Παροχής Υπηρεσιών  των Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρασίνου- Κηποτεχνίας , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012.

4.Ορισμός επιτροπών Προμηθειών,  που διενεργούνται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012 , για τη  Διεύθυνση Πρασίνου και Κηποτεχνίας .

 

5. Συμπλήρωση της αριθμ. 652/2011 ΑΔΣ με τίτλο: « Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού λόγω υπέρβασης ποσού μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της Ανώνυμης  Τεχνικής Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Ορίζοντες ΑΤΕ».

6. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Χρήστου Λάππα στην Αθήνα στις 23/2/2012 σε   συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ με θέμα τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

 

7. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κολότσιου Απόστολου στην Αθήνα στις 23/2/2012 σε συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ με θέμα τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

 

8.Εγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Τσιάνα Βασίλειου στην Αθήνα στις 23/2/2012 σε   συνάντηση με την πολιτική  ηγεσία του ΥΠΕΚΑ με θέμα τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

 

9.Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μανώλη Κωνσταντίνου  στο Δήμο Λαρισαίων στις 14/2/2012 για ενημέρωση σχετικά με τον Δημοτικό Λαχανόκηπο.

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  oοικονομικού έτους 2012

 

11.Εγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

 

12.Διόρθωση – διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ,λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών Πατουλιάς, Αγία Μονή Ι, Γέφυρα Πάσχου ΙΙ, Αριστερά οδού Καλαμπάκας, Αγία Μονή ΙΙΙ, Σαραγίων, Δεξιά οδού Καλαμπάκας.

 

13Έγκριση κατανομής   Β’ και Γ’ δόσης  ΣΑΤΑ έτους 2011.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

14. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Αυθαιρέτων και του αναπληρωτή

γραμματέως της, για τη Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων κατά τη δημοτική περίοδο 2011– 2014.

 

15..Έγκριση συμμετοχής  του Δήμου Τρικκαίων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων ενάντια στην παράνομη

χρήση δηλητηριασμένων  δολωμάτων  στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE και  εξουσιοδότηση του

Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου .

 

16.Εξέταση αιτήσεως της κας  Φασούλκα Μαρίας  για υπόθεσή της που εκκρεμεί στη Δ/νση Πολεοδομίας.

 

17.Λήψη απόφασης για ανάκληση ΑΔΣ και Νομάρχη Τρικάλων (υποθ. Κληρ.Αθαν. Μπαλατσού του

Χρήστου)

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- Ν.Π.Δ.Δ.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

18.Έγκριση  προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. του Δήμου  Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

οικονομικού έτους  2012

19.Δωρεάν προσωρινή παραχώρηση χώρου στέγασης στο «Σύλλογο Φίλων της Μουσικής

Τρικάλων»

 

20. Λήψη γνωμοδότησης περί προσθήκης προσωνυμίας στο 3ο ΓΕΛ

 

21.Λήψη γνωμοδότησης   για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων σχολικού έτους 2012-2013.

 

22.Δωρεάν προσωρινή παραχώρηση χώρου του κτιρίου  της Τ.Κ. Πρίνου στον Γυναικείο  Αγροτικό

Συνεταιρισμό αγροτικών προϊόντων Πρίνου.

 

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

23.Έγκριση Τοποθέτησης Φωτιστικών σωμάτων, σύνδεσης ΦΟΠ ενός χρονοδιακόπτη (1 Χ/Δ) στο  

Δ.Δ. Παλαιοπύργου

24.Έγκριση Τοποθέτησης Φωτιστικών σωμάτων, σύνδεσης ΦΟΠ ενός χρονοδιακόπτη (1 Χ/Δ) στον οδικό κόμβο Αρδανίου-Πλατάνου-Χαϊδεμένης. 

25.Έγκριση Τοποθέτησης Φωτιστικών σωμάτων, σύνδεσης ΦΟΠ ενός χρονοδιακόπτη  (1/ΧΔ) στην περιοχή Δέλτα Λαρίσης σε ανώνυμη Δημοτική Οδό.

 

26.Έγκριση Τοποθέτησης Φωτιστικών σωμάτων, σύνδεσης ΦΟΠ με το δίκτυο στην περιοχή Αγίου Ευσταθίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

27. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι»

28.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση υγροβιότοπου στο Δ.Δ.Κεφαλόβρυσου»

 

29.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  »

 

30.Εξέταση ένστασης του κ. Σ. Καρατζούνη επί ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ της υπηρεσίας μας για

το έργο : «Κατασκευή Γέφυρας Σύνδεσης Οδών Σατωβριάνδου – Κουτσούφλανης στον Ληθαίο

ποταμό»

31.  Έγκρισης μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Εκτροφείο ελαφιών» πρώην

Δήμου Κόζιακα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

32. Λήψη απόφασης για διοικητική   αποβολή μισθωτή από αναπηρικό περίπτερο

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

33.Λήψη απόφασης που αφορά στην αποδοχή της απόφασης ένταξης  της πράξης «Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Ενίσχυσης της Διαφάνειας και Συμμετοχής του Πολίτη σε Διαδημοτικό Επίπεδο» στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», και στην έγκριση διεξαγωγής  Ανοικτού Διαγωνισμού.

34.Έγκριση κατάθεσης φακέλου-πρότασης  στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για ένταξη της πράξης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ& ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ (Β’ ΥΠΟΕΡΓΟ)» στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013»

35.Έγκριση κατάθεσης φακέλου-πρότασης  στην Ε.Ε.ΤΑ.Α. ΑΕ για ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΔ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013».

36.Έγκριση κατάθεσης φακέλου-πρότασης  στην Ε.Ε.ΤΑ.Α. ΑΕ για ένταξη της πράξης με τίτλο:«ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ) στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013».

37. Έγκλιση Απολογιστικής Έκθεσης για την λειτουργία του Θεματικού Πάρκου « Ο Μύλος των Ξωτικών»

38.Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην πρόσκληση  της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τίτλο « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

 

39.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην υλοποίηση του «Τοπικού Σχεδίου για δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (ΤοπΕΚΟ).

40.Ορισμός συντονιστικής επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων για το Εθνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγειών Πόλεων –Προαγωγής της Υγείας .

 

 

.