Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τρικκαίων

   

dimotiko-symvoulio_6

 

Συνεδριάζει στο Δημαρχιακό Κατάστημα  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων την Πέμπτη  9 Φεβρουαρίου για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 1. Έγκριση  συγκρότησης επιτροπής  για ονομασία και μετονομασία συνοικιών,  οδών  και πλατειών

2.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Τρικκαίων για το έτος 2012.

3.Ορισμός Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για τις επιτροπές ανά Διεύθυνση Παραλαβής Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών για το έτος 2012.

4.Ορισμός επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2012 ανά Διεύθυνση αποτελούμενες από 3 υπαλλήλους εκάστη ως Τακτικά και αντίστοιχα Αναπληρωματικά μέλη. 

5.Έγκριση μετακινήσεως του Δημάρχου  στην Λάρισα στις 23/1/2012 για συμμετοχή σε σύσκεψη με θέμα «Αντισταθμιστικά οφέλη από τη ματαίωση των Μεσογειακών Αγώνων»

6.Έγκριση μετακινήσεως του Δημάρχου  στην Αθήνα  στις 18/1/2012 για συμμετοχή στην  1η Συνεδρίαση της Επιτροπής  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  και Τουρισμού

7.Έγκριση μετακινήσεως του Αντιδημάρχου Απόστολου Κολότσιου  στην Αθήνα   στις 23/1/2012 για  συνάντηση  στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

8.Έγκριση μετακινήσεως του Δημάρχου στην Κομοτηνή στις 26/1/2012  για συμμετοχή του  στις εργασίες  του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 9.Έγκριση μετακινήσεως του Αντιδημάρχου Απόστολου Κολότσιου  στην Κομοτηνή  στις 26/1/2012 για συμμετοχή του  στις εργασίες  του Συνεδρίου   της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

10.Έγκριση μετακινήσεως του Αντιδημάρχου Ζήση Γκουγκουστάμου  στην Κομοτηνή στις 26/1/2012  για συμμετοχή του  στις εργασίες  του Συνεδρίου   της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

11.Έγκριση μετακινήσεως του Αντιδημάρχου Γεωργίου Στουρνάρα    στην Κομοτηνή  στις 26/1/2012  για συμμετοχή του  στις εργασίες  του Συνεδρίου   της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

12.Έγκριση δαπάνης   και δέσμευση ποσού  339 ευρώ  για αμοιβή καλλιτέχνη  για  εκτέλεση έργου τέχνης στην αδελφοποιημένη πόλη Amberg.

13.Ορισμός Επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης-παραλαβής για τα έργα που εντάσσονται στο  Ε.Π. « Ψηφιακή σύγκλιση» για το Οικονομικό έτος 2012. 

14.Έγκριση 2ης   αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους  2012

15.Συμψηφισμός του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων Επιφανειών που επιβλήθηκε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ στους χρήστες των μισθωμένων ακινήτων του Δήμου Τρικκαίων καθώς και απαλλαγή  από το τέλος αυτό των ακινήτων του Δήμου Τρικκαίων

16. Επιστροφή ποσών που κατατέθηκαν σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης αδειών ανέγερσης –ανακαίνισης οικοδομών σε διάφορα σημεία της πόλης

17.Διόρθωση – διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων, λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών Δεξιά οδού Καλαμπάκας, Αγία Μονή Ι, Γέφυρα Πάσχου ΙΙ, Αριστερά οδού Καλαμπάκας.

18.Ψήφιση πίστωσης  για πληρωμή οφειλομένων μέχρι  31-12-2011 συνολικού ποσού 10.285.462,09 ευρώ  και δέσμευση ποσών στους Κ.Α.  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

19.Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Ανώνυμης εταιρείας «Αστική Ανάπτυξη» Τρικάλων

20.Έγκριση οικονομικών απολογισμών σχολείων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων από 1-1-2011 έως 14-9-2011

21.Έγκριση  προϋπολογισμού και μελέτης  του τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης «Εφαρμογή  ηλεκτρονικών και επίγειων συστημάτων πυρόσβεσης  στο άλσος του Προφήτη Ηλία Τρικάλων.»

22.Ορισμός   δημοτικών συμβούλων   για την συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων

23. Έγκριση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία – ανάπλασης) συνοικίας Γαρδικάκι» 

24.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις -Επισκευές σχολικών κτιρίων (2010-2012)» 

25.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση χώρων υγιεινής του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων»

26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση λάστιχου ύδρευσης στο Μεγαλοχώρι»

27.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Δήμου Εστιαιώτιδας (Β` φάση)»

28.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πλατειών στα Τοπικά Διαμερίσματα Κεφαλόβρυσου, Μεγ. Κεφαλόβρυσου πεζοδρομιών στα Τοπικά Διαμερίσματα του πρώην Δήμου Φαλώρειας»

29.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Φαλώρειας»

30.Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Παληοκάστρου» του πρώην Δήμου Παληοκάστρου

31.Έγκριση παράτασης του έργου «Ύδρευση Τοπικών Διαμερισμάτων Αρδανίου και Αγρελιάς»

32. Έγκριση  χωροθέτησης Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κ.Φ.Γ1506γ Π.Ε. Πάσχου ΙΙ.

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης 5ΟΥ Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων»

34.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης αποχετεύσεως ακάθαρτων υδάτων του Οικισμού Εργατικής Κατοικίας  (ΟΕΚ) «Τρίκαλα VI» (Σωτήρας) με το υπάρχον δίκτυο».