Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko symvoulio trika

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 17/06/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 14:30 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Γενικά

1. Συζήτηση επί της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., περί μεταφοράς και εναπόθεσης απορριμμάτων 3.000 τόννων του Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας, στον ΧΥΤΑ Παλαιοσαμαρίνας.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

2. Έγκριση λειτουργίας αναψυκτηρίου στον εξωτερικό χώρο του ΦΡΟΥΡΙΟΥ από την “e-Trikala A.E.” για τη θερινή περίοδο (εξ’ αναβολής 14ης συνεδρίασης).

.