Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Καλαμπάκας

xalatsakis

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 12 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7,00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.Έγκριση παραλαβής Β1 σταδίου και έναρξη εκπόνησης της μελέτης σταδίου β2 «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Κλεινοβού».
2. Έγκριση παραλαβής Β1 σταδίου και έναρξη εκπόνησης Β2 σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Διοικητικών Ορίων Δήμου Καλαμπάκας».
3.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης & κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού Τ.Κ. Κακοπλευρίου Δήμου Καλαμπάκας
4.-Επί της υπ’ αριθ. 8/2014 αποφάσεως της Τ.Κ. Κορυδαλλού (Δημοτικό κατάστημα)
5.-Επί της αριθ. 85/2014 αποφάσεως του ΟΠΕΤΑΚ (Περί έγκρισης και ψήφισης Προϋπολογισμού Ο.Π.Ε.Τ.Α. Δήμου Καλαμπάκας οικ. έτους 2015)
6.-Έγκριση της υπ’αριθ. 86/2014 αποφάσεως του ΟΠΕΤΑΚ (περί έγκρισης πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΟΠΕΤΑΚ)
7-Επί της αριθ. 91/2014 αποφάσεως του ΟΠΕΤΑΚ (Περί τροποποίησης προϋπολογισμού)
8.-Επί αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων (Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων)
9.-Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Περιστέρα Μπόζιακα Τ.Κ. Γαύρου)
10.-Τροποποίηση προϋπολογισμού
11.-Έγκριση δαπανών τελικής βράβευσης μαθητών του Δήμου μας.
12.-Έγκριση δαπανών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
13. Έγκριση ακινησίας αυτοκινήτων του Δήμου.

.