Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Φαρκαδόνας

dimotiko farkadonas

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Φαρκαδόνας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 11η η του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπόθεση των σφαγείων Οιχαλίας καθώς διαπιστώθηκε ότι οι υπογραφείσες συμβάσεις με τον ανάδοχο, εν αγνοία του Δήμου, δεν είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου
Εισηγητής: Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Καραμάνος Ηλίας
Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2014
Εισηγητής: Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 3ο Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Φαρκαδόνας.
Εισηγητής: Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 4ο Έγκριση διοργάνωσης διαδραστικού θεματικού πάρκου με τίτλο “Ζωντανή Φάτνη” στην Δ.Κ. Φαρκαδόνας στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων
Εισηγητής: Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 5ο Οφειλή αρδευτικών τελών του Δήμου Φαρκαδόνας προς το ΤΟΕΒ Σελλάνων
Εισηγητής: Καραμάνος Ηλίας

.