Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

dimarxeio_trikalon_5

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 6,00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης (Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.) του Δήμου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

  1.  Περί ρυθμίσεων θεμάτων προσωπικού του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»
  2.  Περί της καθιέρωσης ωρών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός».
  3.  Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενης του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης του Θεσσαλικού Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  1.  Περί ορισμού Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και Παραλαβής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το οικονομικό έτος 2011 σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  1.  Λήψη απόφασης για την διαγραφή νηπίων που φιλοξενούνται στουςβρεφονηπιακούς σταθμούς τουΟ.Α.Π.Κ.Φ.Α του Δήμου Τρικκαίων «Ο Ασκληπιός» το σχ. έτος 2011-2012
  2. 6.Λήψη απόφασηςγια την απαλλαγή γονέων από την υποχρέωση καταβολής της

μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για την φιλοξενία των παιδιών τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός» την σχολική χρονιά 2011-2012.

  1.  Ορισμός άμισθων επιτροπών στα παραρτήματα των Κ.Α.Π.Η του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α «Ο

Ασκληπιός» σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/10.

  1.  Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80.
  2.  Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 § 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ποσών για τα δίδακτρα και την εγγραφή

σπουδαστών στα εκπαιδευτικά τμήματα της Δ/νσης Αθλητισμού – Πολιτισμού του

ΟΑΠΚΦΑ «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

11. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Σωτηρίου Τύμπα, μισθωτή του κυλικείου

του Αθλητικού Κέντρου Μπάρας, για την μείωση του μισθώματος.

12. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ .Δημοσθένη Μπαλάφα,μισθωτή του

κυλικείου του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστήριου, για την μείωση του μισθώματος.