Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”

dhmarxeio_6_thumb_medium500_0

Συνεδριάζει την  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 13,30  μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο,  το Διοικητικό Συμβούλιο του  Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης (Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.) του Δήμου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» για την συζήτηση και  λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων:

    

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 1. Τροποποίηση των υπ’ αρίθμ. 68/28-9-2011 και 91/24-10-2011 αποφάσεων του Δ.Σ.του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α «Ο Ασκληπιός»

 1. Περί έγκρισης διαγραφής νηπίων που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΠΚΦΑ του Δήμου Τρικκαίων «Ο Ασκληπιός» κατά του σχ. έτος 2011-2012

 1. Περί έγκρισης εγγραφής νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α « Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ » το σχ. έτος 2011-2012

 1. Λήψη απόφασης για την μεταγραφή νηπίων που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΠΚΦΑ του Δήμου Τρικκαίων «Ο Ασκληπιός» κατά το σχ. έτος 2011-2012

 1. Λήψη απόφασης  για απαλλαγή  γονέων από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για την φιλοξενία των παιδιών τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α «Ο Ασκληπιός» το σχ. έτος 2011-2012.

 1. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ.70/2011 απόφασης του Δ.Σ. τουΟ.Α.Π.Κ.Φ.Α «Ο Ασκληπιός»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 1.   Περί έγκρισης δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση –

Ψήφιση πίστωση και δέσμευση ποσού προϋπολογισμού 2011  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Ο.Α.Π.Κ.ΦΑ. «Ο Ασκληπιός»

 1.  .     Περί έγκρισης δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση –

Ψήφιση πίστωση και δέσμευση ποσού προϋπολογισμού 2011  για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων   για τις ανάγκες των    Διευθύνσεων  του Ο.Α.Π.Κ.ΦΑ. «Ο Ασκληπιός»

 1. 11.    Περί έγκρισης δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση –

Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση  ποσού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων  του Ο.Α.Π.Κ.ΦΑ. «Ο Ασκληπιός»

12..   Περί έγκρισης  δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση –

Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση  ποσού για την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των Διευθύνσεων  του Ο.Α.Π.Κ.ΦΑ. «Ο Ασκληπιός»

 1.   Περί έγκρισης διαφόρων δαπανών,  ψήφιση πιστώσεων και δέσμευση ποσών

προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2011  των Διευθύνσεων του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»

 1. 14.    Περί ψήφισης  πιστώσεων και δέσμευση ποσών του προϋπολογισμού του  Ο.Α.Π.Κ.ΦΑ. «Ο Ασκληπιός» οικονομικού έτους 2011  για την πραγματοποίηση της εικαστικής έκθεσης με έργα του Δημοσθένη Κοκκινίδη στο Ίδρυμα Μακρή  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83/11 απόφαση Δ.Σ. του  Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»

 1.  Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Κ.ΦΑ. «Ο Ασκληπιός» οικονομικού έτους 2011 για την απ’ ευθείας ανάθεση   παροχής υπηρεσιών, της   επεξεργασίας – έκδοσης, αποστολής μισθοδοτικών  καταστάσεων των υπαλλήλων του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. « Ο Ασκληπιός » για το οικ. Έτος 2011

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

16. Περί αποδοχής καταρτιζομένων του τμήματος προσχολικής αγωγής    δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης του ΙΕΚ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ» Λάρισας.

.