Συνεδρίαση της Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων

 

 

 

kakla_4

 

 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων»  θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00΄π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ήτοι:

 

Θέματα  Ημερήσιας Διάταξης

1. Κατανομή  ποσού  για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων   στα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων

2.Αποδοχή πίστωσης χρηματοδότησης  από Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας  Ε.Ι.Ν .για την αποζημίωση των καθαριστριών  με σύμβαση μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων.

3.Έγκριση συμβάσεων καθαριστριών για των  καθαρισμό σχολικών  μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων.

4.Προκήρυξη δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων.

5.Έκτακτη Επιχορήγηση του 4ου Γενικού Λυκείου για την τοποθέτηση συναγερμού.

6.Περί αποδοχής δωρεάς από την Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων με σκοπό την έκδοση κανονισμού εσωτερικής λειτουργία του 3ου ΓΕΛ.

7.Λήψη απόφασης για την διάθεση των εισπράξεων των κυλικείων στις επιτροπές σχολικών κοινοτήτων