Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τρικκαίων

stoyrnaras2_thumb_medium500_0

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,

  1. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού για δαπάνες προμηθειών & εργασιών Τοπικών Κοινοτήτων. 
  2. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 13.609,91€ σύμφωνα με την απόφαση 109/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων που εγκρίνει συμψηφιστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας και καταβολή ποσού στους συνιδιοκτήτες.
  3. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 20.823,97 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πληρωμή του 7ου λογαριασμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Δήμου Παληοκάστρου»
  4. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 7.000,00€ για την στεγανοποίηση στέγης παιδικού σταθμού στο Ρίζωμα-Άνοιγμα οικονομικών προσφορών & ανάθεση στο μειοδότη.
  5. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 8.553,42€ για την αποπεράτωση τμήματος οδού προς Αγ. Αχίλλειο στη Δημοτική Ενότητα Παλαιοπύργου- Άνοιγμα οικονομικών προσφορών & ανάθεση στο μειοδότη.
  6. Καθορισμός τιμήματος χρήσης κοινόχρηστης έκτασης στην Τ.Κ. Γλίνους.
  7. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ».
  8. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΖΑΓΟΡΙΤΗ¨ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ»
  9. Υποβολή φακέλου πρότασης ένταξης πράξεων έργων Α.Π.Ε. & δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στο Δήμο Τρικκαίων-Απευθείας ανάθεση παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα σχολικά κτίρια.
  10. Επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων