Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων

stoyrnaras-525

Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 1. Παραίτηση από την από 2-6-2010 έφεση του Δ. Τρικκαίων κατά του Σωτήρη Χελιδώνη & της υπ’ αριθμ. 188/2008 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων
 2. Παραίτηση από την από 27-10-2009 έφεση του Δ. Τρικκαίων κατά του Νικολάου Παπαϊωάννου & της αριθμ. 109/2009 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων
 3. Άσκηση ή μη αιτήσεως ανάκλησης κατά της αριθμ. 93/2011 απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου της Επικρατείας
 4. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 67.527,77€ για το έργο «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Τρικκαίων για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»
 5. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού για προμήθεια καυσίμων
 6. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 8.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης «Μισθώματα Μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων»
 7. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 10.100,00€ για την δαπάνη «Αμοιβή εταιρείας για διεξαγωγή έρευνας για την Β/θμια εκπαίδευση»
 8. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 9.598,70€ για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
 9. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 651,90€ για αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων – Τ.Κ. Γλίνου.
 10. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 289,36€ για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών στην Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων – Τ.Κ. Γλίνου.
 11. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 100,31€ για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών στην Δ.Ε. Παραληθαίων – Τ.Κ. Ελληνοκάστρου.
 12. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 184,50€ για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Κόζιακα – Τ.Κ. Γοργογυρίου.
 13. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 50,00€ για την επισκευή πίνακα ηλεκτροφωτισμού στο ιατρείο της Κοινότητας στην Δ.Ε. Παραληθαίων – Τ.Κ. Ελληνοκάστρου.
 14. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 270,60€ για την επισκευή πίνακα αντλιοστασίου στο στην Δ.Ε. Παραληθαίων – Τ.Κ. Ελληνοκάστρου
 15. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 430,50€ για την προμήθεια υδραυλικών υλικών στην Δ.Ε. Παληοκάστρου – Τ.Κ. Λιόπρασου
 16. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 553,50€ για αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου
 17. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 615,00€ για αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Διαλεκτού
 18. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 738,00€ για αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων
 19. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 31.249,36€ για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων»
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της περιληπτικής και αναλυτικής διακήρυξης καθώς και καθορισμού των όρων δημοπράτησης του έργου «Υπογείωση τμημάτων επιφανειακού αρδευτικού δικτύου Δ. Παραληθαίων»
 21. Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου με έκθεση αξιολόγησης ορκωτού λογιστή.
 22. Ανάθεση σε ορκωτό λογιστή τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης και αποτύπωση της υπάρχουσας οικονομικής θέσης του Δήμου Τρικκαίων καθώς και ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού για την αμοιβή του.
 23. Έγκριση απολογισμών οικ/κού έτους 2010 και ισολογισμού Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2010