Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Τρικάλων

 kolotsios_copy

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Προμελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας του Τζιμούλη Κων/νου

στη θέση «Γρινιάου» της Τ.Κ. Αγρελιάς

2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Προμελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας του Γάτσιου Γεωργίου

στη θέση «Δραγασιά» της Τ.Κ. Αγρελιάς

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα

«ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του Γεωργίου Ζάχου στην Κάτω Ελάτη-Τρικάλων

4. Ακύρωση άδειας καταστήματος «Ζαχαρωδών προϊόντων» του Αριστείδη

Γκουζιώτη στην οδό Βούλγαρη 14 Τρίκαλα

5. Ακύρωση άδειας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του Χρήστου Μουστάκα στην οδό

Ασκληπιού 25 Τρίκαλα

6. Ακύρωση άδειας καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» του Βασιλείου Πηλίγκου

στην οδό Ασκληπιού και Βύρωνος 6 Τρίκαλα

7. Αποσφράγιση καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στο όνομα Καναβός Μιλτιάδης & ΣΙΑ

Ο.Ε. στην οδό Βύρωνος & Ασκληπιού Τρίκαλα

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

8. Εξέταση της αρίθ. 15/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τ.Κ. Ράξας σχετικά με

αίτημα του κ. Αθανασίου Οικονόμου.(Από αναβολή 16ης Συνεδρίασης).

9. Αίτηση της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων περί παραχώρησης

χώρου για την διαμονή τους στην πόλη μας από 27-10 έως 30-10-2011

10.Αίτηση της VODAFONE για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας