Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Τρικάλων

kolotsios-525

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε

οικόπεδο ιδιοκτησίας Πολυγένη Ελευθέριου και Πολυγένη Παναγιώτας συζ.

Ελευθ. στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙ.

2. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε

οικόπεδο ιδιοκτησίας Νικολακόπουλου Παναγιώτη και Νικολακοπούλου

Χρυσάνθης συζ. Παναγιώτη στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙ.

3. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε

οικόπεδο ιδιοκτησίας Αποστόλου Κούλιου στην περιοχή «Γέφυρα Πάσχου ΙΙ».

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Νικολάου

Τσιάμη «ΚΑΦΕ-INTERNET» στο Διαλεκτό Τρικάλων.

5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών οργάνων στο κατάστημα του

Δημητρίου Παπαβασιλείου «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στο Κεφαλόβρυσο

Τρικάλων.

6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Ιωάννη

Καλαμπάκα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στο Διαλεκτό Τρικάλων.

7. Ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του Αδαμίδη Αχιλλέα επί

της οδού Σαρανταπόρου 2 με την επωνυμία «Κατάστημα εμφιαλωμένων ποτών»

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

8. Αίτηση της κ. Καραχάλιου Αργυρούλας περί εκμίσθωσης δημοτικού χώρου

για εγκατάσταση καντίνας και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Κηπάκι.

9. Εξέταση της αρίθ. 7/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τ.Κ. Λόγγου περί

διατήρησης τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Λόγγου.

10. Εξέταση της αρίθ. 5/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τ.Κ. Λιοπράσου περί

αιτημάτων δημοτών κ. Καλτσή Ευαγγελής και Νταλανίκα Κων/νου.