Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Τρικάλων

dhmarxeio_copy

Θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων από την ιδιοκτησία Γιαννούλα

Κωνσταντινιας του Κων/νου στην περιοχή Γ. Πάσχου-Τμήμα ΙΙ για προσκύρωση

δημοτικής έκτασης

2. Χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας Μπερντέ Χρήστου του Αντωνίου στην

Πολεοδομική Ενότητα Δεξιά Οδού Καλαμπάκας

3. Ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Βασιλικής Γρηγορίου Ζιάκα, χας Γεωργίου

Ταμπουρά, επί της οδού Ελληνικού Στρατού, στο Ο.Τ. 309

4. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού

ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Γλίνους Ν.Τρικάλων

5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον κ. Σκαπέτη Νικόλαο στο

Βαλτινό Τρικάλων

6. Ακύρωση άδειας λειτουργίας καταστήματος του Τσίπη Αναστασίου στον Πύργο

Τρικάλων.

7. Αίτηση Ωδείου Κολόβα περί παραχώρησης χώρου στην πλατεία Δεσποτικού για

πραγματοποίηση συναυλίας.

8. Αίτηση του κ. Γαλάνη Ευαγγέλου παραχώρησης θέσης για πώληση

καρπουζιών-πεπονιών

9. Εξέταση αίτησης κ. Σοφίας Ζησοπούλου περί παραχώρησης χώρου για πώληση

προϊόντων γής

10. Εξέταση αίτησης κ. Μύτα Αντωνίου περί έγκρισης θέσης στη Λαϊκή Αγορά

11. Εξέταση αίτησης της επιχείρησης ΠΡΟΒΟΛΗexpo περί παραχώρησης χώρου

για την λειτουργία της Εμπορικής έκθεσης «14ο Επιχειρηματικό Πανόραμα

Τρίκαλα 2011»

12. Παραχώρηση χώρου ΟΤΕ για διοργάνωση πάρτυ μαθητών Λυκείων

13. Κανονισμός λειτουργίας της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.