Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Τρικάλων

kolotsios_copy

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου θα συνεδριάσει η επιτροπή ποιότητας ζωής για λήψη αποφάσεων και συζήτηση με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη

1. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής

έκτασης στην ιδιοκτησία Λάζου Βασιλείου, Ευσταθίας και Αικατερίνης, στην

περιοχή Αριστερά οδού Καλαμπάκας.

2. Αίτηση του Γεωργίου Αννόπουλου για παραχώρηση χώρου για πώληση ψιλικών

ειδών

3. Αίτηση του Νικολάου Καραχάλιου για μεταφορά λυόμενου οικίσκου σε ιδιόκτητη

έκταση.

4. Αίτηση του κ. Γεωργίου Μητσιούλη παραχώρησης χώρου της κεντρικής

πλατείας για παρουσίαση νέων μοντέλων αυτοκινητοβιομηχανίας MAHINDRA

5. Αίτηση της Μόκα Ειρήνης του Νικολάου παραχώρησης χώρου για πώληση

καλαμποκιού

6. Γνωμοδότηση για την προμελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενης

κτηνοτροφικής μονάδας Χρήστου Χριστάνα στην Τ. Κ. Λιόπρασου

7. Αίτηση της κ. Γκουλιώνη Μαίρης παραχώρησης χώρου στην πλατεία της Τ.Κ.

Αγίας Κυριακής Δ.Ε. Μ. Καλυβίων για πραγματοποίηση εκδήλωσης

8. Πλαίσια αφισοκόλλησης και κανόνες καθαριότητας

9. Γνωμοδότηση επί της αρίθ. 2/2011 απόφασης του Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας

Αγρελιάς.

10. Ενημέρωση περί Χωροθέτησης Κοιμητηρίων