Συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Τρικάλων

kolotsios_apostolos

 

 

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.Γνωμοδότηση χρήσης γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στη Τ.Κ. Ριζώματος του

Δήμου Τρικκαίων

2.Γνωμοδότηση χρήσης γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στο συνοικισμό Αγίων

Αποστόλων Δήμου Τρικκαίων

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.Ανάκληση παράτασης ωραρίου μουσικής για το κατάστημα της εταιρείας Αθανασίου Αναστάσιος

& ΣΙΑ Ο.Ε. «Καφετέρια» επί των οδών Ασκληπιού & Βύρωνος Τρίκαλα.

4.Ανάκληση παράτασης ωραρίου μουσικής για το κατάστημα της εταιρείας Καμπλιώνης Δημήτριος-

Κολοβός Κων/νος Ο.Ε. «Καφετέρια-Εστιατόριο» στην Ασκληπιού 12 Τρίκαλα.

5.Ανάκληση παράτασης ωραρίου μουσικής για το κατάστημα της εταιρείας Αδάμος Φώτιος & ΣΙΑ

Ο.Ε. «Καφετέρια-Εστιατόριο» επί των οδών Στρ. Σαράφη & Χατζηπέτρου Τρίκαλα.

6.Ανάκληση παράτασης ωραρίου μουσικής για το κατάστημα «Καφενείο» της Βασιλικής Τζουβάρα

του Σωτηρίου στην οδό Κωλέττη 12 Τρίκαλα (Από αναβολή 12ης Συνεδρίασης). 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.Κανονισμός Λειτουργίας του Κοιμητηρίου Αγίου Κων/νου του Δήμου Τρικκαίων

8.Αίτηση της ELEONORAS OLIVETO περί παραχώρησης έκτασης για εγκατάσταση

τοποθέτησης CIRCO (Δίχως ζώα).

9.Αίτηση της  ΠΡΟΒΟΛΗ EXPO περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης για λειτουργία παιδότοπου.

10.Εξέταση απόφασης αριθ.12/2012 της Δ.Κ. Τρικκαίων περί παραχώρησης χώρου στην πλατεία

Ο.Τ.Ε. για τοποθέτηση αναθεματικής πλάκας εις ανάμνηση του μαρτυρίου του Αγίου Νικολάου

εκ Μετσόβου.

11.Εξέταση απόφασης αριθ. 13/2012 της Δ.Κ. Τρικκαίων περί αιτήματος Πάτρα Παναγιώτη

ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων έναντι του καταστήματός του.

12.Εξέταση απόφασης αριθ. 14/2012 της Δ.Κ. Τρικκαίων περί αιτήματος Βασιλείου Γελαδάρη

περί άδειας περίφραξης δημοτικής έκτασης για εκτροφή ορνίθων.

13.Εξέταση απόφασης αριθ. 15/2012 της Δ.Κ. Τρικκαίων περί αιτήματος Τζερεμέ Παναγιώτη

παραχώρησης χώρου για τοποθέτηση σταντ έμπροσθεν του καταστήματός του.

14.Εξέταση απόφασης αριθ.16/2012 της Δ.Κ. Τρικκαίων περί αιτήματος κ. Σακελλαρίου Κίμωνα

ανέγερσης μνημείου πεσόντων συμπολιτών Ισραηλιτών.