Συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Τρικάλων

kolotsios_apostolos

 

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.Γνωμοδότηση χρήσης γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στη

Σωτήρα Δήμου Τρικκαίων

2.Γνωμοδότηση χρήσης γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στην Τ.Κ.

Βαλτινού

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Καφέ-Μπαρ-Ψησταριά»

στον Βασίλειο Ντούτσια στην Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου

4.Ακύρωση άδειας λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» του Ιωάννη Στεργίου στο 4ο

χιλ. Τρικάλων-Καλαμπάκας

5.Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Οβελιστήριο» της

Μαρίας Αθανασιάδη του Αναστασίου επί των οδών Κλειδονοπούλου & Ιερόθεου

6.Ανάκληση παράτασης ωραρίου μουσικής για το κατάστημα «Καφενείο» της

Βασιλικής Τζουβάρα του Σωτηρίου στην οδό Κωλέττη 12 Τρίκαλα 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.Παραχώρησης δημοτικής έκτασης  για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας από

τoν κ. Ιωάννη Σαλταγιάννη στο Ριζαριό του Δήμου Τρικκαίων (Από αναβολή 9ης

συνεδρίασης).