Συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Τρικάλων

kolotsios-525

 

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της περιβαλλοντικής έκθεσης:Κτηνοτροφική

μονάδα-Ποιμνιοστάσιο δυναμικότητας 340 προβάτων, ιδιοκτησίας Πατραμάνη

Ελευθερίας της Τ.Κ. Πρίνου Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων

2.Συζήτηση περί χωροθέτησης Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγίας Κυριακής Δ.Ε. Μεγάλων

Καλυβίων.

3.Χωροθέτηση Κοιμητηρίου Αγίας Μονής

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.Παραχώρηση χώρου σε κεντρική πλατεία για την πραγματοποίηση εκστρατείας

ενημέρωσης πρόληψης και καταπολέμησης της γρίπης από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.