Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

periferioko_simboylio

Συνεδριάζει την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

•    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

•    Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ρήγα Φεραίου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υποβολή Πρότασης, στην Πρόσκληση του ΠΕΠ Θεσσαλίας με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 45 «Διαχείριση και Διανομή νερού (πόσιμου νερού)» με τίτλο έργου «Κατασκευή εξωτερικών δικτύων Ύδρευσης –Διαχείρισης πόσιμου νερού Δήμου Ρήγα Φεραίου Νομού Μαγνησίας»

•    Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΝΟΛ  Α.Ε.

•    Σύσταση Επιτροπών με βάση το άρθρο 164 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οικονομίας και Επιτροπή   Πολιτισμού – Τουρισμού  και Δια Βίου Μάθησης )

•    Έγκριση ενδιάμεσων σταδίων της σύμβασης «Οδός Ιερά Μονή – Σπηλιάς –Διασταύρωση προς Βραγκιανά». Τοπογραφική μελέτη, γεωλογική μελέτη και μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

•    Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚΑΝΕΜ  Α.Ε.»

•    Τροποποίηση προϋπολογισμού 2011 των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων

•    Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ν.Κ.Α.  Α.Ε.

•    Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99 (Περί εκδιδόμενων με αμοιβή ατόμων).