Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στις 22 Iουνίου

periferioko_simboylio

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 22 Ιουνίου 2011 στις 18:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με 30 θέματα ημερησίας διάταξης ανάμεσα στα οποία είναι και η κατάρτιση των προγραμμάτων ΣΑΝΑ3- ΠΙΝΔΟΣΑ.Ν.Ε.Ν.Τ. Α.Ε. Επέκταση Διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, μεταφορά του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΚ Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης από Οικισμό Πύλης μέχρι την Επαρχιακή Οδό Μουζακίου- Παλαιομονάστηρου.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης αυτής είναι:

ΘΕΜΑ 1ο : Επερώτηση – Σχεδιασμός δράσεων του ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ 2ο:   «Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου να αποτελέσει μέλος του Αγρονομικού Συμβουλίου του άρθρου 10 του Ν. 3585/2007» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κων/νος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 3o : «Παράταση μίσθωσης ακινήτου» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ρένα Καραλαριώτου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας

ΘΕΜΑ 4o: «Κατάρτιση προγραμμάτων ΣΑΝΑ3- ΠΙΝΔΟΣ- ΥΠΕΠΘ-ΕΑΠΝΑ-ΣΑΕΠ» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ρένα Καραλαριώτου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας

ΘΕΜΑ 5o: «Ορισμός εκπροσώπων της περιφέρειας Θεσσαλίας στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Ν. Λάρισας ¨ΟΡΦΕΑΣ¨- Ο.Κ.Α.Ν.Α.» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Ρένα Καραλαριώτου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας

ΘΕΜΑ 6o: «Έγκριση προϋπολογισμού λειτουργίας κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΚΕΚ ΠΕΛ)» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ρένα Καραλαριώτου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας

ΘΕΜΑ 7o: «Εισήγηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου «Κατασκευή Υπογείων Αγωγών ΤΟΕΒ Ενιππέα Φαρσάλων» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ρένα Καραλαριώτου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας

ΘΕΜΑ 8o: «Εισήγηση σχετικά με τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 4,52275 MW, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ¨Ζουρνάδια 1¨ στη Δ.Ε. Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – ΡV 1 A.E.E.» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ρένα Καραλαριώτου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας

ΘΕΜΑ 9o: «Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη μεταφορά του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της εταιρείας με την επωνυμίΑ ΚΕΚ ΝΟΜΑΛ Α.Ε. και την κατάταξή τους σε προσωποπαγείς θέσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»  – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ρένα Καραλαριώτου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας

ΘΕΜΑ 10o: «Εισήγηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου ¨Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης εμπορευμάτων με ψύξη – ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων¨, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ¨ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Χ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.¨, που βρίσκονται στο 3ο χλμ. Αγιάς- Λάρισας, στην Π.Ε. Λάρισας» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ρένα Καραλαριώτου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας

ΘΕΜΑ 11o: «Υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων) για το έργο: ¨Επέκταση Διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Κεφαλόβρυσου¨ – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χρήστος Μιχαλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων

ΘΕΜΑ 12o: «Εισήγηση για τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γ.Σ. των μετόχων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α.Ν.Ε.Ν.Τ. Α.Ε.) – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χρήστος Μιχαλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων

ΘΕΜΑ 13o: «Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη μεταφορά του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΚ Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Κ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε. και την κατάταξή τους σε προσωποπαγείς θέσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χρήστος Μιχαλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων

ΘΕΜΑ 14o: « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων) για το έργο: «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης από Οικισμό Πύλης μέχρι την Επαρχιακή Οδό Μουζακίου- Παλαιομονάστηρου» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χρήστος Μιχαλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων

ΘΕΜΑ 15o : «Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του αρ.3 παρ. 2 του Ν. 2734/99 (περί εκδιδόμενων με αμοιβή ατόμων)» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χρήστος Μιχαλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων

ΘΕΜΑ 16o: «Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ν.Κ.Α. Α.Ε.» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Βασίλειος Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 17o: «Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ¨Αποχέτευση ακαθάρτων Δρακότρυπας Δήμου Μουζακίου- Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Δρακότρυπας¨ στο Νομό Καρδίτσας». – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Βασίλειος Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 18o: «Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Βελτίωση – κατασκευή οδού Σαραντάπορο προς Μολόχα» στο Νομό Καρδίτσας. – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Βασίλειος Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 19o: «Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Κατασκευή αντλιοστασίων για την βελτίωση της άρδευσης στις εκτός δικτύων περιοχές» της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Βασίλειος Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 20ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός Κερασιώτη στο Νομό Καρδίτσας, ισχύος 0,79 MW, της εταιρίας ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.¨– ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Βασίλειος Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 21o: «Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτου στο Δήμο καρδίτσας για την εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Διοικητική Υποστήριξη)» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Βασίλειος Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 22o: «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  του άρθρου 22 του ν.3614/2007, μεταξύ του Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το έργο: «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Ν. Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου», την υπογραφή της από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.Αγοραστό Κων/νο  και την κατάθεση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου, στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Βασίλειος Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 23o: «Έγκριση  της 2ης Τροποποίησης της από 17/4/2000 Προγραμματικής Σύμβασης  για την υλοποίηση της μελέτης Ύδρευσης Ανατολικής Πλευράς Ν. Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου και υπογραφή της από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κων/νο» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Βασίλειος Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 24o: «Παράταση άδειας εκμετάλλευσης για μία πενταετία, δηλαδή μέχρι 18-12-2015 του λατομείου αδρανών υλικών εκτάσεως 427.968,50 τ.μ. της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., που βρίσκεται στη θέση «ΟΒΡΙΑ» του Δήμου Φερών εντός της ΙΙ Λατομικής Περιοχής» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας

ΘΕΜΑ 25o: «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΠΟΛ» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας

ΘΕΜΑ 26ο : «Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ¨Αξιοποίηση και ανάδειξη Κεντρικού Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής Ανώνυμος Εταιρία¨, με το διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας

ΘΕΜΑ 27ο: «Πρόταση για τροποποίηση χαρακτηρισμού παραγωγικότητας γεωργικής γης στο Πήλιο» – EΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας

ΘΕΜΑ 28o: «Ορισμός εκπροσώπου Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ν.Ε. του άρθρου 3 Ν. 1437/84» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας

ΘΕΜΑ 29o: «Ορισμός εκπροσώπων της περιφέρειας στις γενικές Συνελεύσεις της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας

ΘΕΜΑ 30o: «Ορισμός μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας «ΟΘΡΥΣ ΑΕ» και στις Γενικές Συνελεύσεις» – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας