Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων υποψήφιων μαθητών στην ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Καρδίτσας

OAED-KARDITSAS-520x390

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων υποψήφιων μαθητών στην ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Καρδίτσας (Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας) στις εξής ειδικότητες :

1) Βοηθών Φαρμακείου
2) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
3) Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που:
α) είναι κάτοχοι ενδεικτικού τουλάχιστον Α΄ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑΛ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
β) έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1992-1999

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Καρδίτσας μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των μαθητών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 09:00 έως 13:00.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ΕΠΑ.Σ. Καρδίτσας (Ταχ. Δ/νση : Τρικάλων 226 ΤΗΛ: 24410 71560 – FAX: 24410 71563)

.