Συνεχίζεται η αποχή των εκπροσώπων του ΤΕΕ ΤΚΔΘ από συμβούλια και επιτροπές έως και τις 21/02/2024

Στο πλαίσιο της ψήφισης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και σε συνέχεια των αποφάσεων για αποχή των εκπροσώπων του από συμβούλια και επιτροπές από 29/11/2023 έως 05/02/2024, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου 2024, αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής έως και τις 21/02/2024.

Η Κυβέρνηση εμμένει στην εφαρμογή ενός άδικου και μεροληπτικού φορολογικού νομοσχεδίου που θα αποδειχθεί και αναποτελεσματικό επί της ουσίας, δημιουργώντας κοινωνικό και επαγγελματικό αδιέξοδο.  Από την πλευρά του το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, παραμένει προσηλωμένο στο δίκαιο των αιτημάτων του, συνεχίζοντας τις δράσεις και τις κινήσεις διαμαρτυρίας του, με στόχο την αλλαγή στάσης της Κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα.

Ως εκ τούτου καλεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα τα μέλη του να απέχουν από τα καθήκοντά τους ως μέλη συμβουλίων ή επιτροπών για τα οποία έχουν οριστεί ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.