Συνεχίζει πρόεδρος ο Χρήστος Σινάνης στην ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε η οποία προέβλεπε και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην Γενική Συνέλευση μονοπώλησε η εκλογή νέου Δ.Σ  με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Γιάννη Μπουτίνα να καταθέτει πρόταση για το επταμελές Δ.Σ και να περνά το οποίο θα αποτελείται από τους:

Χρήστο Σινάνη – Πρόεδρο

Κώστα Μαράβα – Αντιπρόεδρο

Θοδωρή Αλέκο – Διευθύνων Σύμβουλο

Γιάννη Σακελλαρίου – Γραμματέα

Παπαστεργίου Δημήτρης – Μέλος

Ντίνος Μπάρδας – Μέλος

Χρήστος Γακόπουλος – Μέλος