Συνάντηση του Βουλευτή Χρ. Σιμορέλη με τα μέλη του ΤΟΕΒ Ζάρκου

 

Συνάντηση του Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, κ. Χρήστου Σιμορέλη, με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)Ζάρκου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018. Στην συνάντηση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος κ. Μαργαρίτης Μαιντάς και τα μέλη κ. Τάσος Οικονόμου,Ευθύμιος Μαμέκας και Δημήτρης Βούλγαρης, καθώς και ο κ.ΜουργελάςΜπάμπης.

Συζητήθηκε η δυνατότητα ένταξης των αγροτών στο πρόγραμμα μείωσης ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα, καθώς και η δυνατότητα ένταξης του ΤΟΕΒ Ζάρκου,στο Π.Α.Α 2014-2020 και συγκεκριμένα στο μέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».Οι προτάσεις του ΤΟΕΒαφορούν την αντικατάσταση του αρδευτικού δικτύου που είχε κατασκευαστεί το 1984 από υπόγειο δίκτυο για μείωση του κόστους άρδευσης και εξοικονόμηση νερού,την ένταξη εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),καθώς και την αντικατάσταση με επιδότηση των συστημάτων στάγδην άρδευσης.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής δεσμεύτηκε να μεταφέρει και να στηρίξει τα αιτήματά τους και να προγραμματιστεί συνάντηση των βουλευτών του Νομού καιτου ΤΟΕΒ Ζάρκου με τον ΥΠΑΑ&Τ, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Σωκράτη Φάμελλο.