Συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας με στελέχη του Κεντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας

PED 77899

Την Πέμπτη 10-9-2015 στα γραφεία της ΠΕΔ Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου κ. Γεωργίου Κωτσού , του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημητρίου Παπαστεργίου, του Διευθυντή της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Δημητρίου Τσούμα και των στελεχών του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Τρικκαίων καθώς και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Λάρισας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το ζήτημα για συνέχιση λειτουργίας των παραπάνω κέντρων μετά τα νέα δεδομένα που θέτει το νέο ΕΣΠΑ όπως η ένταξη των κέντρων στα Περιφερειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΠΕΠ), το πλαίσιο χρηματοδότησης, το καθεστώς λειτουργίας κ.α. Ειδικότερα τα στελέχη των κέντρων ζήτησαν την στήριξη της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την ένταξή τους στις Δράσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2016-2020, πρόταση με την οποία ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι η ΠΕΔ Θεσσαλίας θα συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια που γίνεται προκειμένου το αίτημα της συνέχισης λειτουργίας των κέντρων να τύχει της σχετικής εγκρίσεως.

.