Συνάντηση του Δημάρχου Δ. Μετεώρων με ομάδα επενδυτών με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού

Ομάδα συνεργατών αποτελούμενη από επενδυτές και τεχνοκράτες – επιστήμονες, Γερμανούς και Έλληνες της περιοχής μας οι οποίοι εδρεύουν στη Γερμανία, πραγματοποίησε επίσκεψη στον Δήμαρχο του δήμου Μετεώρων κ. Θεόδωρο Αλέκο με τον οποίο έγινε συζήτηση και ανάλυση ενός δυναμικού επιχειρηματικού σχεδίου, εναρμονισμένο με τον ποδηλατικό τουρισμό.

Στόχος της επικείμενης επένδυσης είναι η συμβολή στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η επιπλέον προσέλκυση επισκεπτών από την ευρύτερη γερμανική αγορά όπου το ποδήλατο και η τουριστική περιήγηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Η πολυήμερη διαμονή τους στο δήμο μας, αποτέλεσε ευκαιρία να γνωρίσουν τον τόπο και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες που προσφέρονται για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

Ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίηση και τη θετική συγκατάθεση καθώς η νυν δημοτική αρχή συνεχίζει να καινοτομεί και να επιδεικνύει την εξωστρέφεια όπως αρμόζει στο δήμο Μετεώρων.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Λύπας Δημήτριος και ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα Τουρισμού και Οικονομικών κ. Νικολογιάννης Σπύρος.