Συνάντηση στην 5η ΥΠΕ  Θεσσαλίας και Στερεάς  Ελλάδας 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση στην 5η ΥΠΕ  Θεσσαλίας και Στερεάς  Ελλάδας  στην οποία συμμετείχαν  ο Διοικητής της 5ης  ΥΠΕ κ.  Φώτης Σερέτης   και οι Διευθυντές των Αιμοδυναμικών Εργαστηρίων,   του ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   ο Καθηγητής-Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής κ. Σ. Σκουλαρίγκης,ο Συντονιστής-Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικήςτου  ΓΝ  Τρικάλων κ.  Δ. Πλατογιάννηςκαι ο Συντονιστής-Διευθυντής Καρδιολογίας στο τμήμα Στεφανιαίων Νόσων-Αιμοδυναμικού Εργαστήριου του ΓΝ  Λαμίας   κ. Γ. Παπανάγνου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο συντονισμός και η διαχείριση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης για τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Όσον αφορά τη Θεσσαλία τα ανωτέρω περιστατικά θα παραπέμπονται και θα αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της 15ήμερης εφημερίας στο ΠΓΝ Λάρισας και καθόλη τη διάρκεια του μήνα στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Γ.Ν Τρικάλων.

Όσον αφορά τη Στερεά Ελλάδα τα ανωτέρω περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το Αιμοδυναμικό  Εργαστήριο του ΓΝ Λαμίας το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του  προ 9μήνου και μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπίσει πάνω από 320 περιστατικά.

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ