Συνάντηση ΣΘΕΒ με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στη Λάρισα

Συνάντηση του ΣΘΕΒ με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στη Λάρισα – Γαλλικό Ινστιτούτο για το χρηματοδοτούμενο έργοMobiliseSME

Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΣΘΕΒ με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στη Λάρισα – Γαλλικό Ινστιτούτο  και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και τη Γαλλία πραγματοποιήθηκε χθες,Τετάρτη 3 Μαρτίου, ενημέρωση για το ευρωπαϊκόχρηματοδοτούμενο έργο MobiliseSME(Business Exchange and Mobility Programme for SMEs) στο οποίο συμμετέχει ο Σύνδεσμος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η κ. Χρύσα Βουλγαράκη, Διευθύντρια την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στη Λάρισα – Γαλλικό Ινστιτούτο  και εκπρόσωποι του ΣΘΕΒ οι κκ. Έλενα Καματέρη, Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ και Ελένη Ευαγγελοπούλου, Υπεύθυνη του τμήματος εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ευκαιρίες διεθνοποίησης των ΜΜΕ που προσφέρονται μέσω του προγράμματος και η ενίσχυση των σχέσεων που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών. Ακόμη, προτάθηκαν επιπλέον τρόποι συνεργασίας των δύο φορέων με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τις μετακινήσεις και τις ανταλλαγές υπαλλήλων, διευθυντών ή/ και (συν) ιδιοκτητών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε άλλη επιχείρηση που έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι μετακινήσεις αυτές έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού της επιχείρησης, τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της αλλά και την ενίσχυση και ανάπτυξη δεσμών με τους ευρωπαίους εταίρους αυξάνοντας έτσι τις επιχειρηματικές ευκαιρίες διεθνώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ, αρμόδια κ. Ελένη Ευαγγελοπούλου  τηλ: 2410555507 & email: education@sthev.grή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου https://mobilise-sme.eu/.