Συνάντηση περιφερειάρχη με σωματείο θερμουδραυλικών

Mε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό συναντήθηκαν εκπρόσωποι των σωματείων θερμουδραυλικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας.

Αντικείμενο της συζήτησής ήταν η πάταξη του φαινόμενου της ύπαρξης µη αδειούχων υδραυλικών και λαθραίων εγκαταστατών, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου των θερμουδραυλικών.

Ο κ. Αγοραστός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των σωματείων θερμουδραυλικών ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας εντείνει τους ελέγχου της και ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει µε αυστηρότητα τους παραβάτες επιβάλλοντας σ’ αυτούς τις διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά τα πρόστιμα θα επιβάλλονται όχι µόνο στους μη αδειούχους υδραυλικούς, αλλά και σε όσους τους απασχολούν µε οποιαδήποτε σχέση. Το πρόστιμο των παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανέρχεται από 10.000 έως και (50.000) ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος. ο κ. Περιφερειάρχης επανέλαβε στους εκπροσώπους των θερμουδραυλικών ότι τόσο η Περιφέρεια όσο και ο ίδιος προσωπικά παρακολουθούν στενά το θέμα αυτό και σε συνεργασία µε τα τοπικά σωματεία, πρόκειται να συμβάλουν στην προστασία του κλάδου των θερμουδραυλικών.

Στη συνάντηση παραβρεθήκαν οι κύριοι Κων/νος Σαγώνας και Νικόλαος Τόπης Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα του σωµατείου θερµούδραυλικών νομού Λάρισας, ο κ Απόστολος Τσούπρος, Πρόεδρος του σωµατείου θερµούδραυλικών του νομού Μαγνησίας και ο κ. Γεώργιος Κουνάβας, Πρόεδρος του σωματείου θερµούδραυλικών του νομού Καρδίτσας καθώς και η νομική σύμβουλος τους κα Στέλλα Σαμαρά.