Συνάντηση παραγωγικών φορέων νομού Τρικάλων με πρωτοβουλία του διοικητή της ΣΜΥ

smy1492

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΣΜΥ, συνάντηση των εκπροσώπων των Παραγωγικών Φορέων και Τάξεων του Νομού Τρικάλων με το Διοικητή της Σχολής.

Ο Ταξίαρχος κ. Μπίκος Δημήτριος υποδέχθηκε στο γραφείο του, τον Πρόεδρο Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Γιαγιάκο Βασίλειο, τον Πρόεδρο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων κ. Αγγελάκη Ευάγγελο, τον Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου κ. Καλλέα Χρήστο και τον Πρόεδρο Εστιατόρων Fast Food και Πρόχειρου Φαγητού κ. Παναγιωτόπουλο Δημήτριο. Επίσης συμμετείχαν ως παρατηρητές εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ο Δντής Ανάπτυξης κ. Μπαλλάς Ιωάννης και εκ μέρους του Δήμου Τρικκαίων ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Άμεσης Επέμβασης κ. Σπανός Θεόδωρος.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων περί μεγιστοποίησης της συμβολής της Σχολής στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας εν μέσω δημοσιοοικονομικής κρίσης. Ο κ. Μπίκος μεταξύ των άλλων επισήμανε ότι πρόκειται άλλωστε, περί ηθικής υποχρέωσης προς την Πόλη που φιλοξενεί τη Σχολή. Από την πλευρά τους οι Παραγωγικές Τάξεις κλήθηκαν με τη σειρά τους να διερευνήσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου της καθημερινότητας των Σπουδαστών.

Η συζήτηση που επακολούθησε κρίθηκε παραγωγικότατη και υπήρξε δέσμευση για εξεύρεση άμεσων και πρακτικών τρόπων αμοιβαίας συμβολής.

Ιδιαίτερα εκτιμήθηκαν οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και του Δήμου Τρικκαίων οι οποίοι συνέβαλαν στην πιστοποίηση των κοινών επιδιώξεων της Σχολής και των Παραγωγικών Τάξεων της Πόλης προς όφελος της Τρικαλινής Κοινωνίας. Οι κοινοί στόχοι και των δύο πλευρών επιβεβαιώθηκαν καθόσον αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής.