Συνάντηση με το Σύλλογο “Η ΑΡΩΓΗ” είχε ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Μεριβάκης

20141105 133947

Συναντηση με το Σύλλογο ατόμων με αναπηρία Γονέων και Κηδεμόνων του νομού Τρικάλων Η ΑΡΩΓΗ είχε ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Μεριβάκης .

Προτάσεις για μια καλύτερη ανθρώπινη φιλικότερη πόλη κατέθεσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αναγνωστόπουλος Κων/νος, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στα πλαίσια του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ,επισημαίνοντας την ανάγκη :
• Βελτίωσης της προσβασιμότητας των δήμων προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να κινούνται αυτόνομα, τονίζοντας ότι η προσβασιμότητα των Δήμων της Περ.Εν.Τρικάλων είναι πολύ χαμηλή.
• Δημιουργία στα πλαίσια των Δήμων και της Περ.Εν.Τρικάλων α)Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία β) την ανάπτυξη Στεγών Υποστηριζόμενης και Αυτόνομης Διαβίωσης.
• Υλοποίηση της δυνατότητας που παρέχει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων για τη μείωση των Δημοτικών Τελών και Φόρων στα άτομα με αναπηρία .
• Πρόταση για δημιουργία γραφείου Εξυπηρέτησης και Συμβουλευτικής ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους ,προκείμενου να τους παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες ,και η εξυπηρέτησης τους αναφορικά με τις υπηρεσίες του Δήμου.
• Δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων για την αυτόνομη ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία.
• Οικονομική ενίσχυση
• Σχεδιασμό και εκπόνηση προγραμμάτων από κοινού με το Δήμο Φαρκαδόνας με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΑμεΑ για την επιμόρφωση τους ,την επαγγελματική τους απασχόληση κ.λ.π
• Με δεδομένο τους όρους υλοποίησης του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Θεσσαλίας και τις ευκαιρίες που αυτό προσφέρει ,να γίνει προσπάθεια ένταξης σε αυτό δράσεων υποστηρικτικών και θετικών για τα άτομα με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Ο δήμαρχος Μεριβάκης δεσμεύτηκε να μελετήσει τα αιτήματα και τις που του κατατέθηκαν , καθώς υπήρξε και σε προηγούμενη θητεία του υποστηρικτής της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία ,και θα προσπαθήσει σε συνεργασία με την Περ.Εν,Τρικάλων να εντάξει δράσεις για την βελτίωση διαβίωσης και ανάπτυξης , καθώς και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν οι :
Παλάβρας Βασιλειος Αντιπροεδρος ,Καρατζιούνης Θεοφάνης Ταμειας ,Καιμας Δημήτριος Γραμετέας,Φραγκούλης Αναστάσιος Μέλος και Κούτσικου Μαρία Μέλος.

.