Συνάντηση Γιώργου Τσιάκαλου-ΕΒΕ Τρικάλων για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επίσκεψη στα γραφεία των ΕΒΕ Τρικάλων έκανε σήμερα ο Γιώργος Τσιάκαλος, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο Βαγγέλη Αγγελάκη και μέλη του Δ.Σ. των ΕΒΕ Τρικάλων, κάνοντας μια χρήσιμη συζήτηση ενημέρωσης κι ανταλλαγής απόψεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. ]

Από τη συζήτηση μεταξύ Τσιάκαλου-ΕΒΕ Τρικάλων, ξεχώρισαν ως βασικά αιτήματα τα παρακάτω:

1. Η Ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε οικονομικά εργαλεία- ενισχύσεις
2. Κανένας πλειστηριασμός σε οικογενειακή κι επαγγελματική στέγη
3. Άμεσα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α
4. Δημιουργία ταμείου ανάκαμψης για την επιδότηση των μικρών επιχειρήσεων που κινδυνεύουν με λουκέτο, ιδιαίτερα μετά την αναστολή πληρωμών που ίσχυε την περίοδο της πανδημίας καθώς η αύξηση της τιμής αγοράς των πρώτων υλών αγγίζει ποσοστιαία το 200%.