Συνάντηση εργασίας και ενημέρωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 DSC05263 1

Συνάντηση εργασίας και ενημέρωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πορεία του έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς και την πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» από τους υπευθύνους του έργου για λογαριασμό του Υπουργείο Εσωτερικών – Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων/ Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 06-11-2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Στόχος του έργου είναι η ουσιαστική και ενεργή ένταξη των πολιτικών ισότητας των φύλων στο πρόγραμμά και στις δράσεις της Περιφέρειας με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο και ήδη από την πλευρά του Αναδόχου έχουν υλοποιηθεί αρκετές ενέργειες.

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχαν η κα Ελένη Αργυροπούλου εκπρόσωπος της Π.ΕΠ.ΙΣ. Θεσσαλίας (Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας) και ο κος Παύλος Μπεμπές (υπάλληλος στην Π.Ε. Τρικάλων και εμπειρογνώμονας σε θέματα Ισότητας των φύλων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)

.