Συνάντηση εκπροσώπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη ΣΜΥ

DSC00120

 

 

 

Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΣΜΥ, συνάντηση των εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Τρικάλων με το Διοικητή της Σχολής.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της πόλης των Τρικάλων και της ΣΜΥ πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων τους, την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012.

Ο Ταξίαρχος κ. Μπίκος Δημήτριος υποδέχθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων, τον Πρόεδρο ΤΕΦΑΑ καθηγητή κ. Κουτεντάκη Ιωάννη, τον Προϊστάμενο ΤΕΙ Δομικών Έργων αναπληρωτή καθηγητή κ. Σδρόλια Λάμπρο και την Αντιδήμαρχο Τρικκαίων κ. Κάκλα Βασιλική ως εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα παιδείας. Στη συζήτηση στην οποία επακολούθησε επιπρόσθετα συμμετείχαν ο  Σχης(ΠΖ) Τραγαζίκης Ευάγγελος Υποδιοικητής ΣΜΥ, ο Σχης (ΥΠ) Αγγελάκης Ευθύμιος Διευθυντής Σπουδών και ο Ανχης (ΠΖ) Θεόδωρος Παπαθεοδώρου Επιτελής Δημοσίων Σχέσεων της ΣΜΥ.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η διερεύνηση κοινών πεδίων δράσεων στον ακαδημαϊκό τομέα, η δυνατότητα πραγματοποίησης προγραμμάτων ανταλλαγής γνώσεων, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς.

Η συζήτηση που επακολούθησε κρίθηκε παραγωγικότατη με ανάδειξη συγκεκριμένων δράσεων και υπήρξε δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής θέλησης για την επίτευξη των καθορισθέντων στόχων.