Συνάντηση ΕΙΝΚΥΝΤ με τον διοικητή του νοσοκομείου Τρικάλων

ΣE ΣHMEPINH MAΣ ΣYNANTHΣH ME TON ΔIOIKHTH TOY Γ. N. TΡΙΚΑΛΩΝ K. ΓPHΓOPIOY ZHTHΣAME ENHMEPΩΣH KΑΙ ΘEΣAME BAΣIKA ZHTHMATA ΣE ΣXEΣH ME THN ΠANΔHMIA. ΣYΓKEKPIMENA ZHTHΣAME: ENHMEPΩΣH ΣE ΣXEΣH ME THN EΠAPKEIA MEΣΩN ATOMIKHΣ ΠPOΦYΛAΞHΣ,THN EΠAPKEIA KPEBATIΩN ΠOY NA MΠOPOYN NA NOΣHΛEYΣOYN AΣΘENEIΣ ME COVID 19, TO AITHMA TΩN ΣYNAΔEΛΦΩN ΓIA ΞEXΩPIΣTO XΩPO EΞETAΣHΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ KAI ΠAPAMONHΣ YΠOΠTΩN KPOYΣMATΩN ΣE ANAMONH AΠOTEΛEΣMATΩN (test) ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ.

EΠIΣHΣ EΞHΓHΣAME THN ANAΓKAIOTHTA YΠAPΞHΣ EIΔIKHΣ ΞEXΩPIΣTHΣ OMAΔAΣ ΣE AYTON TON XΩPO ME ΞEXΩPIΣTH ΛIΣTA EΦHMEPEYONTΩN IATPΩN AΠO EKEINOYΣ TOY T.E.Π. O OΠOIOΣ ΘA ΦPONTIZEI THN OΛH ΔIAΔIKAΣIA -ΠPΩTOKOΛΛO NOΣHΛEIAΣ KAI ΔIAKINHΣHΣ TΩN YΠOΠTΩN KPOYΣMATΩN ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME THN EΠITPOΠH ΛOIMΩΞEΩN H OΠOIA ΗΔΗ EΠITEΛEI EΞAIPETIKO EPΓO AΛΛA XPEIAZETAI ENIΣXYΣH.

EKΦPAΣAME ΓIA AKOMH MIA ΦOPA THN AΠOΨH MAΣ ΓIA MONIMEΣ ΠPOΣΛHΨEIΣ AMEΣA ΩΣTE NA ΣTHPIXΘOYN OI YΠOΣTEΛEXΩMENEΣ KΛINIKEΣ (ΠAIΔIATPIKH, ΠNEYMONOΛOΓIKH, ΠAΘOΛOΓIKEΣ, OYPOΛOΓIKH, ΓYNAIKOΛOΓIKH, M. T. N/Ω. P. Λ/ T. E. Π), ΩΣTE NA ANEBEI TO ΠOΣOΣTO KAΛYΨHΣ TOY OPΓANOΓPAMMATOΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ TO OΠOIO BPIΣKETAI AYTH TH ΣTIΓMH ΣTO 52%, ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΟΣΗΣΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.

META AΠO KATAΓΓEΛIA ΣYNAΔEΛΦΩN ΔHΛΩΣAME  THN ENTONH ΔYΣAPEΣKEIA MAΣ ΓIA THN MH KATABOΛH TΩN ΠPOΣΘETΩN EΦHMEPIΩN TOY 2019 KAI ZHTHΣAME THN ΠAPEMBAΣH TOY ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣTO YΠOYPΓEIO ΓIA TO ΘEMA.ΔEN MΠOPEI THN IΔIA ΣTIΓMH ΠOY OI ΣYNAΔEΛΦOI ΔINOYN ΓENNAIA MAXH NA TOYΣ OΦEIΛONTAI ΔEΔOYΛEYMENA TOY 2019 KAI MAΛIΣTA AΠO THN IΔIA EΞOYΣIA ΠOY KATA TA AΛΛA TOYΣ XEIPOKPOTEI.

O K. ΓPHΓOPIOY AΠANTHΣE ΠΩΣ ΘEMA EΛΛEIΨHΣ ATOMIKΩN MEΣΩN ΠPOΣTAΣIAΣ ΔEN YΠAPXEI TH ΔEΔOMENH ΣTIΓMH. EΞHΓHΣE ΠΩΣ ΗΔH YΠAPXEI ΠPOBΛEΨH ΓIA KPEBATIA KAI ΣYMΦΩNHΣE ΓIA TIΣ ΞEXΩPIΣTEΣ EΦHMEPIEΣ ΣTON EIΔIKO XΩPO O OΠOIOΣ ΗΔH YΠAPXEI. YΠOΣXEΘHKE ΠPOΣΩΠIKH ΠAPEMBAΣH ΣTO YΠOYPΓEIO ΓIA TIΣ EΦHMEPIEΣ TOY 2019.

ΣYNAΔEΛΦOI ΠAPA THN ΛAΣΠH ΠOY ΔEXTHKAME TA TEΛEYTAIA XPONIA O KOΣMOΣ MAΣ ΓNΩPIZEI KAI ΞEPEI ΠΩΣ ΘA KANOYME TH ΔOYΛEIA MAΣ. ZHTAME OMΩΣ EΦOΔIA ΓI AYTON TON ΠOΛEMO. ZHTAME AΠO TO YΠOYPΓEIO AMEΣA ΠPOΣΛHΨEIΣ ΩΣTE NA ANOIΞOYN OΛA TA KPEBATIA M.E.Θ KAI OΛEΣ OI KΛEIΣTEΣ KΛINIKEΣ. NA MHN ΛEIΨOYN METPA ΠPOΣTAΣIAΣ OYTE MIA MEPA. ΔΩΣTE MAΣ ΔYNAMH ΩΣTE NA MHN XAΘEI KANENAΣ AΣΘENHΣ ΠOY ΘA MΠOPOYΣE NA ΣΩΘEI.

ΤΡΙΚΑΛΑ 18/03/2020

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΙΝΚΥΝΤ

ΒΑΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ