Συμμετοχή του ΑΚΕΘ σε συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «CORES»

Η Τρίτη Διακρατική Συνάντηση Έργου (7-8 Νοεμβρίου, 2019) του έργου Erasmus+ με τίτλο «CharterofCommonRefugeeStrategies » με αριθμό έργου 2018-1-TR01-KA204-059635 πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, Ελλάδα.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η έκθεση κατάστασης και αναγκαιότητας των χωρών εταίρων. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα από τους Ιταλούς και Έλληνες εταίρους. Κατά τη συνάντηση, η δομή της online πλατφόρμας παρουσιάστηκε από την GulsahAksoyTzafolia από το ΑΚΕΘ.